ISSN 2791-7215


  1. Sayı Dosyaları


  Jenerik || Tam Metin

  Makaleler

 1. NİZÂMÎ VE BEHİŞTÎ’NİN HEFT PEYKER MESNEVÎLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI
  Sayfalar: 1-15
  Evin ÖZBEY, Talip ÇUKURLU
 2. EDEBÎ ESERLERDE ÖTEKİLEŞTİRME TEMASI
  Sayfalar: 16-33
  Seher İLASLAN
 3. NEDÎM’İN ŞİİRLERİNDE YENİLİKÇİ KADIN İMAJI
  Sayfalar: 34-41
  Fırat TAŞ
 4. HAMDULLAH HAMDÎ'NİN LEYLÂ İLE MECNÛN MESNEVİSİ'NDE GEÇEN ATASÖZLERİNDEKİ ARKAİK UNSURLAR VE ÇİFT DİLLİ KULLANIMLAR
  Sayfalar: 42-50
  Orhan BALCI
 5. 1984 ROMANI İLE CESUR YENİ DÜNYA ROMANLARININ DİSTOPYA AÇISINDAN MUKAYESELİ İNCELENMESİ
  Sayfalar: 51-65
  Nurhayat KÖKSAL
 6. DİLSEL VARLIKLARIN ÖZ YURDU: HALK ANLATILARI
  Sayfalar: 65-68
  Orhan TOKAT