EDİTÖRLER

 

Doç. Dr. Ulaş Bingöl (Siirt Üniversitesi, Siirt, Türkiye)

Dr. Öğr. Üyesi Enser Yılmaz (Siirt Üniversitesi, Siirt, Türkiye)

 

ALAN EDİTÖRLERİ

Yeni Türk Dili

Dr. Öğr. Üyesi Melike Somuncu (Siirt Üniversitesi, Siirt, Türkiye)

 

Klasik Türk Edebiyatı

Dr. Öğr. Üyesi M. Felat Aktan (Dicle Üniversitesi, Diyarbakır, Türkiye)

Dr. Orhan Balcı (Siirt Üniversitesi, Siirt, Türkiye)

 

Halk Edebiyatı

Dr. Öğr. Üyesi Bülent Akın (İzmir Katip Çelebi Üniversitesi, İzmir, Türkiye)

 

Yeni Türk Edebiyatı

Dr. Öğr. Üyesi Ferhat Çetinkaya (Adıyaman Üniversitesi, Adıyaman, Türkiye)

 

Türk İslam Edebiyatı

Dr. Öğr. Üyesi M. Felat Aktan (Dicle Üniversitesi, Diyarbakır, Türkiye)

 

Karşılaştırmalı Edebiyat

Dr. Feyza Bulut (Dicle Üniversitesi, Diyarbakır, Türkiye)

 

Yabancı Dil Editörleri

Dr. Öğr. Üyesi Cüneyt Demir (Siirt Üniversitesi, Siirt, Türkiye)

Öğretim Görevlisi Halil Özdemir (Siirt Üniversitesi, Siirt, Türkiye)

 

Editör Yardımcıları

Arş. Gör. İbrahim Çalan (Siirt Üniversitesi, Siirt, Türkiye)

Arş. Gör. Dr. Erdem Akın (Siirt Üniversitesi, Siirt, Türkiye)

Arş. Gör. Mustafa Gültekin (Siirt Üniversitesi, Siirt, Türkiye)

Arş. Gör. Kemal Temizer (Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Van, Türkiye)

Arş. Gör. Muhammed Cem Öz (Marmara Üniversitesi, İstanbul, Türkiye)

 

Mizanpaj

Arş. Gör. İlknur Paçalı (Siirt Üniversitesi, Siirt, Türkiye)

Arş. Gör. Dilan Tapar (Siirt Üniversitesi, Siirt, Türkiye)

 

YAYIN KURULU

Prof. Dr. Nur Gürani Aslan (Boğaziçi Üniversitesi, İstanbul, Türkiye)

Prof. Dr. Hakan Sazyek (Kocaeli Üniversitesi, Kocaeli, Türkiye)

Prof. Dr. Maria DiBatissa (Princeton Üniversitesi, Princeton, USA)

Prof. Dr. Ahmet Buran (Fırat Üniversitesi, Elazığ, Türkiye)

Prof. Dr. Hilmi Uçan (Afyon Kocatepe Üniversitesi, Afyon, Türkiye)

Prof. Dr. İbrahim Kavaz (Fırat Üniversitesi, Elazığ, Türkiye)

Prof. Dr. Rahim Tarım (Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, İstanbul, Türkiye)

Prof. Dr. Hüseyin Yaşar (Siirt Üniversitesi, Siirt, Türkiye)

Prof. Dr. İsmail Ulutaş (Siirt Üniversitesi, Siirt, Türkiye)

Prof. Dr. Kemal Sılay  (Indiana Üniversitesi, Bloomington, USA)

Prof. Dr. Ersin Özarslan (Anakara Hacı Bayram Veli Üniversitesi, Ankara Türkiye)

Prof. Dr. Selma Baş (Van Yüzüncü Yıl, Van, Türkiye)

Prof. Dr. Ercan Alkaya (Fırat Üniversitesi, Elazığ, Türkiye)

Prof. Dr. Erhan Aydın (İnönü Üniversitesi, Malatya, Türkiye)

Prof. Dr. Ersen Ersoy (Dumlupınar Üniversitesi, Kütahya, Türkiye)

Prof. Dr. Mehmet Fatih Köksal (Kültür Üniversitesi, İstanbul, Türkiye)

Prof. Dr. Bayram Ali Kaya (Sakarya Üniversitesi, Sakarya, Türkiye)

Prof. Dr. Kenan Erdoğan (Manisa Celal Bayar Üniversitesi, Manisa, Türkiye)

Prof. Dr. Galip Güner (Erciyes Üniversitesi, Kayseri, Türkiye)

Prof. Dr. Adem Ceyhan (Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, Sivas, Türkiye)

Prof. Dr. Özlem Demirel Dönmez (İnönü Üniversitesi, Malatya, Türkiye)

Prof. Dr. İsmail Hakkı Aksoyak (Hacı Bayram Veli Üniversitesi, Ankara, Türkiye)

Prof. Dr. Leyla Karahan (Gazi Üniversitesi, Ankara, Türkiye)

Prof. Dr. Özer Şenödeyici (Hitit Üniversitesi, Çorum, Türkiye)

Prof. Dr. Mustafa Argunşah (Erciyes Üniversitesi, Kayseri, Türkiye)

Prof. Dr. Nesrin Bayraktar (Hacettepe Üniversitesi, Ankara, Türkiye)

Prof. Dr. Şevkiye Kazan Nas (Akdeniz Üniversitesi, Antalya, Türkiye)

Prof. Dr. Ozan Yılmaz (Sakarya Üniversitesi, Sakarya, Türkiye)

Prof. Dr. Rezan Karakaş (Siirt Üniversitesi, Siirt, Türkiye)

Prof. Dr. Nevzat Özkan (Erciyes Üniversitesi, Kayseri, Türkiye)

Prof. Dr. Yavuz Bayram (Samsun 19 Mayıs Üniversitesi, Samsun, Türkiye)

Prof. Dr. Nihat Öztoprak (Fatih Sultan Mehmet Üniversitesi, İstanbul, Türkiye)

Doç. Dr. Emine Atmaca (Akdeniz Üniversitesi, Antalya, Türkiye)

Doç. Dr. Perihan Ölker (Selçuk Üniversitesi, Konya, Türkiye)

Doç. Dr. Mesut Bayram Düzenli (Siirt Üniversitesi, Siirt, Türkiye)

Doç. Dr. Süleyman Kaan Yalçın (Fırat Üniversitesi, Elazığ, Türkiye)

Doç. Dr. Şermin Kalafat (Medeniyet Üniversitesi, İstanbul, Türkiye)

Doç. Dr. Mustafa Uğurlu Aslan (Dicle Üniversitesi, Diyarbakır, Türkiye)

Doç. Dr. Yılmaz Akdemir (Siirt Üniversitesi, Siirt, Türkiye)

Doç. Dr. Mustafa Yiğitoğlu (Dicle Üniversitesi, Diyarbakır, Türkiye)

Dr. Jonas Elbousty (Yale University, Connecticut, USA)

Dr. Öğr. Üyesi Mehdi REZAI (Allameh Tabataba'i University, Tahran, İran)

Dr. Öğr. Üyesi Abdulhakim Tuğluk (Iğdır Üniversitesi, Iğdır, Türkiye)

Dr. Öğr. Üyesi Hatice Kübra Uygur (Mardin Artuklu Üniversitesi, Mardin, Türkiye)

Dr. Öğr. Üyesi Alev Önder (Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi, Adana, Türkiye)

Dr. Öğr. Üyesi Nusret Gedik (Marmara Üniversitesi, İstanbul, Türkiye)

Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Halil Sağlam (Siirt Üniversitesi, Siirt, Türkiye)

Dr. Öğr. Üyesi Sibel Bayraktar (Trakya Üniversitesi, Edirne, Türkiye)

Dr. Muhammet Ücretini (Emir Abdelkader Üniversitesi, Konstantin, Cezayir)

 

DANIŞMA KURULU

Prof. Dr. Kemal Timur (Kahramanmaraş Sütçü Üniversitesi, Kahramanmaraş, Türkiye)

Prof. Dr. İhsan Safi (Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi, Rize, Türkiye)

Prof. Dr. Bülent Özkan (Mersin Üniversitesi, Mersin, Türkiye)

Prof. Dr. Mehmet Aça (Marmara Üniversitesi, İstanbul, Türkiye)

Doç. Dr. Şahap Bulak (Siirt Üniversitesi, Siirt, Türkiye)

Doç. Dr. Ferhat Korkmaz (Batman Üniversitesi, Batman, Türkiye)

Dr. Öğr. Üyesi Özkan Ciğa (Adıyaman Üniversitesi, Adıyaman, Türkiye)

Dr. Öğr. Üyesi Özlem Batğı Akman (Siirt Üniversitesi, Siirt, Türkiye)

Dr. Öğr. Üyesi Talip Çukurlu (Siirt Üniversitesi, Siirt, Türkiye)