ISSN 2791-7215


  4. Sayı Dosyaları


  Jenerik || Tam Metin

  Makaleler

 1. NAMIK KEMAL VE SÜLEYMAN NAZİF’İN ŞİİRLERİNDE VATAN MEFHUMU
  Sayfalar: 35-52
  Soner YILDIZ
 2. KÖKTÜRKÇE VE ESKİ UYGUR TÜRKÇESİNDE KANDIRMAK KAVRAMI İLE İLGİLİ SÖZ VARLIĞI
  Sayfalar: 53-62
  Şahin YILDIZ
 3. ZÜLFÜ LİVANELİ’NİN BALIKÇI VE OĞLU ROMANINDA GÖÇ UNSURU
  Sayfalar: 63-68
  Fatma ÇAVDAROĞLU
 4. MARKSİST EDEBİYAT ELEŞTİRİSİ BAĞLAMINDA BACAYI İNDİR BACAYI KALDIR HİKÂYESİ
  Sayfalar: 69-78
  Alper CİNOĞLU
 5. SÜHEYL Ü NEVBAHÂR'IN METİN DİLBİLİMSEL YAPISI ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME
  Sayfalar: 79-81
  Duygu KARDEŞ