SÜHEYL Ü NEVBAHÂR'IN METİN DİLBİLİMSEL YAPISI ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME


Duygu KARDEŞ

 PDF  74  411

Öz


Bu çalışmada, Doç. Dr. Melike Somuncu'nun Süheyl ü Nevbahâr'ın Metin Dilbilimsel Yapısı adlı eseri içerik açısından her yönüyle tanıtılmıştır.Kaynakça

  1. Somuncu, Melike (2021). Süheyl ü Nevbahâr’ın Metin Dilbilimsel Yapısı. İstanbul: Kriter Yayınevi.