ISSN 2791-7215


  3. Sayı Dosyaları


  Jenerik || Tam Metin

  Makaleler

 1. HÜSREV Ü ŞÎRÎN VE CAN U CÂNÂN MESNEVİLERİNDE KADIN KAVRAMI VE KADINLAR
  Sayfalar: 1-9
  Nurşen ÖZTÜRK
 2. NEDÎM’İN KIT’ALARI ÜZERİNE BİR İNCELEME
  Sayfalar: 10-16
  Fırat TAŞ
 3. GÖLGESİZLER ROMANINDA DEVLET, BÜROKRASİ, İNSAN İLİŞKİLERİ BAĞLAMINDA BİREYİN YABANCILAŞMA SORUNSALI
  Sayfalar: 17-25
  Müzeyyen ASLAN
 4. MUHTAR TEVFİKOĞLU'NUN ANLATIMIYLA YAHYA KEMAL ADLI ESER ÜZERİNE BİR İNCELEME
  Sayfalar: 26-34
  Nurhayat KÖKSAL