DİLSEL VARLIKLARIN ÖZ YURDU: HALK ANLATILARI


Orhan TOKAT

 PDF  229  607

Öz


Halit Ziya UŞAKLIGİL mensur şiir tarzında yazdığı Mazi adlı şiirinde der ki: Mazi benim için sevinçlere, gülüşlere sahne olan, ruhu okşayan bir gökyüzüdür. Bu kitabı anlatmaya başlarken bu söz bize iyi bir yol gösterici olabilir. Çocukluk dönemi ve geçmişte kalan yıllar, her nedense, insana daha güzel anılar olarak görünür. Adnan BİNYAZAR da çocukluk döneminde özellikle “nene”sinin anlattıklarına, hâl ve hareketlerine dikkat etmiş. Âdeta onun ilk öğretmeni olan nenesi, onun için bir rol model olmuştur. Bu özellik, kendisini yıllar boyunca etkilemiştir. Bütün bunlar bize insan hayatında çocukluk döneminin ne kadar önemli olduğunu bir kez daha gösteriyor.Kaynakça

  1. Adnan Binyazar, Halk Anlatıları, Can Yayınları, İstanbul, 2003, 311 s