SELVİ BOYLUM AL YAZMALIM HİKAYESİNDE KAHRAMANLARIN KAHRAMANLARA VE DIŞ DÜNYAYA DUYGU AKIŞLARI


Tuba ÖZMEN

 PDF  117  402

Öz


Cengiz AYTMATOV’un ruhta derin etkiler bırakan hikâyesi Selvi Boylum Al Yazmalım karakterlerinin sevgi akışları, kişiliğin şekillendirdiği sevgiyi-aşkı insanla insan arası, insanla doğa arası hatta insanla eşya arası ilişkilerde nasıl yansıttıldığını gösteren eserlerdendir. Hikaye saflığı, içtenliği, bağlılığı ve temiz yürekliliği ile Asel ve hayatın akışına kendini kaptıran, emek vermekte zorlanan, köklü ilişkiler kuramayan İlyas’ın başından geçenlerdir. Hikaye akışında kesişen ve cesaretleri ile birleşen ancak İlyas’ın farklı duyguların peşine kapılması sonucu ayrılan sonra tekrar kesişip sonsuza dek ayrılan hayat hikayelerini anlatır. Bir şeyi elde etmek için çaba göstermeyen, yetiştirme yurdunda büyüdüğü için ailevi bağlardan yoksun olan İlyas’ın karşısında kararlı, düşünceli, aile bilincine sahip cesur Asel vardır. Bu aşk yolculuğunda emekle taçlanmış sevginin, ağırlığın ve iş bilirliğin simgesi olan Baytemir; aşkın meyvesi olan günahsız Samet; hata örten, arka kollayan ancak kıymeti bilinmeyen Alibek Canturin’in yanında duygusunun esiri olup sadakatin çiğnenmesine katkı sunan Kadiça; her olumsuzluktan, fitneden beslenen, insanların üzüntüsünden haz alan Cantay vardır. Kahramanlar dışında İlyası’n her duygusuna eşlik eden ve onun ruh haline göre tasvir edilen Isık-Göl, yurtla özdeşleşen Tiyen-Şan Dağları ve İlyas’ın zorluk imtihanı olan Dolon Geçidi ile hem evi hem işi hem aşkı olan kamyonu ve belki de yeryüzünde kendisine ait olan tek nesnesi olan radyosunu duygu akışları içinde yerini alır.Kaynakça

  1. Amir, L., & Heller, R. (2022). Bağlanma. İstanbul: Aganta. Aytmatov, C. (2021). Selvi Boylum Al Yazmalım. İstanbul: Ketebe. Canan Alev, M., & Zihniye, O. (2019). Selvi Boylum Al Yazmalım Göstergebilimsel Yöntem Bilimiyle Analizi. Uluslararası Beşeri Bilimler ve Eğitim Dergisi, 1216-1244. Dereli, T. (1995). Örgütsel Davranış. İstanbul: Menteş Kitapevi. Freud, S. (1968). The Ego and the Mechanisms of Defence. London: Taylor and Francis. Freud, S. (2020). Aşkın Psikolojisi. İzmir: Cem Yayınevi. Fromm, E. (1995). Sevme Sanatı. İstanbul: Payel. Gariper, C. (2015). Cengiz Aytmatov'un Al Yazmalım Selvi Boylum Hikayesinde Göstergelerarasılık. Bilig, 71-96. Kimberly, K. M., Joel A., A., Ellen, L., Richard, M. R., & Gordon E., K. (1990). Benzer Olmayan Bir Diğerine Delice Sevdalanma ve Cazibe: Aşk Neden Kördür? Sosyal Psikoloji Dergisi, 433-445. Kolcu, A. İ. (2002). Bozkırdaki Bilge Cengiz Aytmatov. Ankara: Akçağ. Korkmaz, R. (2004). Aytmatov Anlatılarında Ötekileşme Sorunu ve Dönüş İzlekleri. Ankara: Türksoy. Korkmaz, R. (2008). Aytmatov Anlatılarında Aşkın Eriştirici ve Dönüştürücü Gücü. Ankara: Bilig. Korkmaz, R. (2008). Aytmatov Anlatılarında Ötekileşme Sorunu ve Dönüş İzlekleri. Ankara: Grafiker Yayınları. Sunal, G., & Kutluhan, D. F. (2021). Sinema ve Edebiyat İlişkisi Bağlamında Selvi Boylum Al Yazmalım ve Ben, Tiyen-Şan Filmlerinin Türsel Çözümlemesi. İletişim Kuram ve Araştırma Dergisi, 237-255. TDK. (2011). Türkçe Sözlük. Ankara: Türk Dil Kurumu Yayınları. TUFANER, Ç. (2015). CENGİZ AYTMATOV’UN ESERLERİNDE ÇOCUK PSİKOLOJİSİ. Ardahan: Arsahan Üni. Sosyal Bilimler Enst. TYURİN, V. (1975), “Lyudi Prekrasnoy duşi”, Çıngız Aytmatov, Frunze. Uştuk, O. (2016). Aşk Örüntüleri Üzerine Bir Anlatı Analizi. Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 59-70. Yener, Ö., & Gülaçtı, F. (2010). DUYUSAL ALAN ÖĞRENİLERİNDEN SEVGİ VE SEVGİ KURAMLARI(SEVGİYE DAİR SÖYLENCELER). ODTÜ Sosyal Bilimler Araştırma Enstitüsü Sosyal Bilimler Araştırma Dergisi, 135-150.