PROF. DR. MUSTAFA ARGUNŞAH’IN ‘’KARAHANLI - HAREZM TÜRKÇESİ KUR’AN ÇEVİRİLERİ ÜZERİNE NOTLAR’’ ADLI ESERİNE DAİR


Veysel SEVİNÇLİ

 PDF  102  203

Öz


Prof. Dr. Mustafa Argunşah hocamızın yazmış olduğu kitap sırasıyla şu bölümlerden oluşmaktadır: 1.Ön Söz 2. Kısaltmalar 3. Makalelerin Künyesi 4. İlk Kur’an Çevirilerinin Dili Üzerine Bir Karşılaştırma 5. Harezm Türkçesiyle Yapılan Kur’an Çevirisinin Beş Nüshası 6. Harezm Türkçesi Kur’an Tercümesi ( Meşhed Nüshası 293 ) Yayımı Üzerine Görüşler I : Müstensihten Kaynaklanan Yanlışlıklar 7. Harezm Türkçesi Kur’an Tercümesi ( Meşhed Nüshası 293 ) Yayımı Üzerine Görüşler II : Bazı Düzeltme Önerileri 8. Harezm Türkçesi Kur’an Tercümesi ( Meşhed Nüshası 293 ) Yayımı Üzerine Görüşler III : Bazı Anlamlandırma Önerileri 9. Harezm Türkçesi Kur’an Tercümesinde Arapça Fülk ‘’ Gemi ‘’ Kelimesine Verilen Anlamlar olmak üzere 9 bölüm ve 168 sayfadan oluşmaktadır. Bu bölümler sırayla ve ayrıntılarıyla anlatılmıştır.Kaynakça

  1. Argunşah,Mustafa, (2023). KARAHANLI - HAREZM TÜRKÇESİ KUR’AN ÇEVİRİLERİ ÜZERİNE NOTLAR: İstanbul: Kesit Yayınları.