2. ULUSLARARASI ALEVİLİK-BEKTAŞİLİK RİTÜELLERİ SEMPOZYUMU’NUN ARDINDAN


Mine TUTAK

 PDF  152  317

Öz


1-2 Ekim tarihlerinde ikincisi düzenlenen Uluslararası Alevilik-Bektaşilik Sempozyumu'nun bilim dünyasına olan katkıları yadsınamayacak düzeydedir. Bu yazıda, 2. Uluslararası Alevilik-Bektaşilik Ritüelleri Sempozyumu'nda sunulan bildiriler akademik bağlamda tanıtılmıştır.Kaynakça

  1. TANYU, H., İslamlıktan Önce Türklerde Tek Tanrı Inancı, Ankara,1986. GÜNGÖR, H., Türk Bodun Bilimi Araştırmaları, Kayseri, 1998. ALEKSEYEV, N.A., Kult ayıı – plemennıx bojestv-pokroviteley u yakutov // Ulan-Ude,1969.